คู่มือ Venture Capital 101 

Mar 12, 2020 1 min read
คู่มือ Venture Capital 101 

ภาพรวมของ Venture Capital

Venture Capital คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับการลงทุน?

แหล่งเงินทุนทางธุรกิจนั้นมาจาก 2 สิ่ง คือ การกู้ยืม และนายทุน การกู้ยืมหมายถึงการที่เราให้เงินกับใครสักคน โดยที่คนคนนั้นสัญญาว่าจะนำเงินมาคืนพร้อมกับดอกเบี้ย นายทุนหมายถึงผู้ที่ให้เงินกับใครสักคนเพื่อไปเป็นเจ้าของกิจการ Venture Capital (VC) คือเงินทุนที่มอบให้กับบริษัทที่เรามองว่ามีศักยภาพ เพื่อแลกกับการถือหุ้นในบริษัท 

โครงสร้างของบริษัท Venture Capital เป็นอย่างไร?

VC ประกอบไปด้วยกลุ่มทุนที่มาจากสองส่วนหลักๆ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (limited partners หรือ LP พูดง่ายๆ คือเป็นฝั่งนักลงทุนหรือ Investor ตัวอย่างเช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนด้านการศึกษา บริษัทประกันภัย และบรรดานักธุรกิจ ) กับอีกส่วนคือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (general partners หรือ GP อดีตผู้บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัทหรือ Founder ) เมื่อนักลงทุนเอาเงินมาลงให้กับบริษัทแล้ว ตัว Founder ก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจใช้เงินทุนนั้นๆ ซึ่งปกติแล้ว ทุน 99% ของบริษัทล้วนมาจาก LP และมีเพียง 1% ที่มาจาก GP 

บรรทัดฐานทั่วไปของอุตสาหกรรมคือ 20% ของกำไรจะเข้ากระเป๋า GP  ในขณะที่อีก 80% จะเข้ากระเป๋า LP หรือผู้ลงทุน นอกจากนี้ 2% ของเงินทุนจะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เช่น เงินเดือนของ GP และพนักงานขององค์กร ซึ่งเท่ากับว่า หากบริษัทมีเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์ฯ เงิน 2 ล้านดอลลาร์ฯ จะเข้ากระเป๋าของ GP โดยอัตโนมัติ 

Sources of capital มีอะไรบ้าง?

 • Angel : นักธุรกิจที่ลงทุนโดยใช้เงินทุนของตัวเอง มักจะทำธุรกิจที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีฐานะ
 • Super Angel : Angel ที่เป็นประธานกรรมการบริหาร หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในบอร์ดบริหาร
 • Micro Seed Fund / Accelerator : กองทุนขนาดเล็กที่ใช้ไปกับการลงทุนครั้งละน้อยๆ แต่ถี่ เพื่อแลกกับหุ้นจำนวนเล็กน้อย Accelerator มักจะเป็นตัวสนับสนุนทางธุรกิจอย่างการให้คำปรึกษา หรือคอนเนคชันทางธุรกิจ เช่น YCombinator, Kima Ventures, Techstars เป็นต้น
 • Venture Capital : กองทุนขนาดกลางที่ลงทุนในจำนวนมากขึ้น เช่น Andreessen, Horowitz, Sequoia Capital, Google Ventures เป็นต้น
 • Growth Equity : กองทุนขนาดใหญ่ที่ลงทุนจำนวนมากเพื่อขยายขนาดของธุรกิจ โดยมีตัวอย่างเด่นๆ คือ Summit Partners

Type of rounds หรือ รอบการลงทุน มีอะไรบ้าง?

 • Seed: เงินทุนตั้งต้นในการสร้างโปรดักต์หรือพัฒนาโมเดลธุรกิจ
 • Series A: สร้างทีม และเปิดตัวโปรดักต์
 • Series B: ขยายทีม และขยายกลุ่มโปรดักต์
 • Series C: ปรับขนาดของธุรกิจ
 • Series D+: ขยายตัวทางภูมิศาสตร์

Venture Capital ทำงานอย่างไร?

 • ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจาก VC
 • ผู้ประกอบการ pitching ธุรกิจกับ VC
 • มี Term sheet หาก VC ต้องการจะร่วมลงทุน
 • ต่อยอดทางธุรกิจ
 • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก VC เช่น การซื้อขายหุ้น หรือการแจ้งล้มละลาย

แนวโน้มของอุตสาหกรรม Venture Capital

ขนาดของกองทุน

 • Seed funds หรือกองทุนที่มีเงินลงทุนต่ำกว่า 50 ล้านดอลลาร์ฯ โดย 67% ของจำนวนเงินทุน คือบรรทัดฐานที่ยอมรับทั่วไป (คิดเป็น 6% ของเงินดอลลาร์ฯ ทั้งหมด)
 • Traditional VC คือสิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งกำลังลดลงทั้งปริมาณดอลลาร์ฯ และเม็ดเงินในการลงทุน

บริษัทชั้นนำ 20 แห่ง สร้างผลตอบแทน 95%

พูดง่ายๆ คือการกระจายผลตอบแทนจากการลงทุนใน VC นั้นกระจุกตัวอยู่ในบรรดาบริษัทที่อยู่กลุ่มบน ซึ่งสมมติง่ายๆ ว่ามีบริษัทใน VC อยู่ 1,000 บริษัท มีเพียง 2% เท่านั้นที่มีการดีลด้วย เนื่องจากมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ไปถึงฝั่งฝันในการก้าวไปเป็นธุรกิจระดับพันล้าน ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ต้องเผชิญกับความล้มเหลว

การกลับมาของ VC

ในปี 2013 ผลตอบแทน 10 ปีของ Venture Capital คือ 7.8% ในขณะที่ดัชนีของ  S&P คือ 7.3% ส่วน Dow Jones มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.9% และเติบโต 13.1% จะเห็นว่า Venture Capital ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน มีคนจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนมหาศาล แต่มีจำนวนมากกว่าที่จบลงด้วยการสูญเสียเงินจำนวณมหาศาล

จริงๆ แล้วเรากำลังอยู่ในภาวะฟองสบู่หรือเปล่า

ในภาพรวม ถึงแม้ว่าบริษัท IPO (Initial public offering) จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวน IPO ในเหตุการณ์ฟองสบู่ก่อนหน้านี้ 

แต่สิ่งที่ต้องสนใจคือ ราคาประเมินของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นในการลงทุนทุกประเภทตั้งแต่ระดับ Seed จนถึงระดับที่สูงขึ้น อย่างที่เห็นใน Series D+ ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นเพราะมีเพียงไม่กี่บริษัทที่อยู่ในระดับนั้น ดังนั้นเพื่อให้กลุ่ม VC เกิดการแข่งขัน จึงมีการยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจให้กับหลายๆ บริษัท ซึ่งนั่นหมายถึงจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

 

ที่มา: https://startupsventurecapital.com/venturecapital101acrashcourseed80b0d87bd5

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to SHiFT Your Future.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to SHiFT Your Future.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.