ในวิกฤติมีโรบินฮู้ด

Jun 17, 2020 1 min read
ในวิกฤติมีโรบินฮู้ด

SHiFT Your Future Live EP9: ในวิกฤติมีโรบินฮู้ด

ทำไม ธนาคาร ถึงต้องมาทำ “แอพส่งอาหาร” อย่าง “โรบินฮู้ด” คุยกับ 2 ผู้บริหารจากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่อยู่เบื้องหลังแอพตัวนี้

คุณ สีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Payment Product Solution and Management และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส และ คุณ สุธีรพันธ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดการตลาด

เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ ด้านการตลาด กลยุทธ์ในภาวะวิกฤติ การพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ตามทันเทรนด์และการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการตลาดของธนาคารในแบบเดิมๆ

ดำเนินรายการโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to SHiFT Your Future.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to SHiFT Your Future.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.