ทางรอดของ Podcast

Jun 5, 2020 1 min read
ทางรอดของ Podcast

SHiFT Your Future Live EP8: ทางรอดของ Podcast

Session นี้เราจะมาคุยกันถึงอุตสาหกรรมการทำ Podcast จากปากผู้เชี่ยวชาญที่มียอด subscribe ในช่องถึง 1,000,000 คน!!! จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Salmon Podcast เราจะมาฟังจากปากคนที่ทำจริง เจ็บจริงในเรื่องนี้กัน

แขกรับเชิญคนแรกคุณ โจ้ – นทธัญ แสงไชย (โจ้บองโก้) Podcast Station Director และ Creative Director คนเก่งอย่าง คุณ วิชัย มาตกุล

แฟนๆ ของเค้าทั้งสอง หรือผู้ที่สนใจที่จะทำ Podcast หรือแม้แต่ผู้ที่เป็น Podcaster อยู่แล้ว อยากฟังเรื่องราว ประสบการณ์ สามารถติดตามได้ที่ Live นี้

ดำเนินรายการโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to SHiFT Your Future.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to SHiFT Your Future.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.