การสื่อสารในภาวะวิกฤต

Apr 24, 2020 1 min read
การสื่อสารในภาวะวิกฤต

SHiFT Your Future Live EP1: การสื่อสารในภาวะวิกฤต

จากการสำรวจกับเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงหลายสิบคน หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่คนอยากฟังมากที่สุด

เพราะวิกฤตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ทำให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งนี้ไปพร้อมๆ กัน ผู้นำที่ดีจะต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ ไม่ตื่นตะหนก และเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้นำที่จะต้องสื่อสารกับคนอื่นจึงต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบขาด ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำ รวมไปถึงเข้าใจกระบวนการสื่อสารทั้งหมด เพราะการสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

ร่วมพูดคุยกับคุณธีรัตถ์ รัตนเสวี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ประกาศและบรรณาธิการ Voice TV, คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการข่าว และ Course Director at Shift Academy และ คุณสุดารัตน์ ศิริวรางกูล Self-Development Expert ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Theater Activity และ Positive Psychology 

ดำเนินรายการโดย คุณวิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to SHiFT Your Future.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to SHiFT Your Future.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.