fbpx
Menu
Interview

เรียนรู้ตลอดชีวิต หากไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง กับ วรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด SCB Academy

เผยมุมมองเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับ วรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด SCB Academy ที่บอกว่า ก่อนจะเรียนรู้อะไร เราต้องเชื่อมั่นว่า เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองได้เสมอ

Career Advice

เหตุผลที่คนเบื่องาน

ความเบื่องานเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญหน้า ว่าแต่ใครรู้ว่าบ้างจริงๆ แล้วความเบื่อไม่ได้เกิดจากงาน แต่เกิดจากตัวเราเองนั่นแหละ

ชุติมา สีบำรุงสาสน์
Interview

ชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลแห่ง Gulf Energy ที่คัดคนด้วยการถามถึงความล้มเหลวก่อนความสำเร็จ

สัมภาษณ์ชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลแห่ง Gulf Energy ที่คัดคนด้วยการถามถึงความล้มเหลวก่อนความสำเร็จ

1 2 3 4 5 22