fbpx
Menu
วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

ออกแบบชีวิตยังไง เมื่ออะไรก็ไม่มั่นคง?

In Summary

  • ออกแบบชีวิตยังไง เมื่ออะไรก็ไม่มั่นคง? จาก SHiFT Your Future Live วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ตอนที่ 5
  • แขกรับเชิญ​ ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล นักจิตวิทยาที่ปรึกษาและผู้สอนหลักสูตร Designing Your Work Life
  • ดำเนินรายการโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future

วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP05: ออกแบบชีวิตยังไง เมื่ออะไรก็ไม่มั่นคง?

Session นี้เราจะมาพูดคุยกับนักจิตวิทยาที่ปรึกษาและผู้สอนหลักสูตร Designing Your Work Life ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล หรือ ดร. ปัง

ความพิเศษอยู่ตรงเนื้อหาที่ ดร. ปังนำมาถ่ายทอด เนื่องจากความรู้เหล่านี้ไม่สามารถหาเรียนได้ทั่วไป วิชานี้ถูกจัดให้เป็นวิชาที่มีนักเรียนต่อคิวเรียนมากที่สุดจาก d.school ของมหาวิทยาลัย Stanford และปัจจุบันองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง Google และ Pinterest ก็ได้นำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สให้ความรู้พนักงานแล้ว

สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงมีความกังวลไม่น้อยในเรื่องของการปรับลดขนาดองค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนไป เมื่อที่พักกับที่ทำงานต้องกลายเป็นสถานที่เดียวกัน ปัจจัยเหล่านั้นอาจเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ภาวะ Burnout Syndrome

จากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้เราจึงเรียนเชิญ ดร. ปัง มาให้ความรู้รวมถึงแนะนำวิธีการรับมือกับความเครียดในแง่ของการทำงาน รวมไปถึงแชร์วิธีคิดกับผู้ที่กำลังตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ว่าจะรับมือยังไงหากต้องตกงานในยุควิกฤติอย่างเช่นตอนนี้

ออกแบบชีวิตที่ใช่ งานที่ชอบกับคอร์สออนไลน์ Designing Your Work Life

จากหนังสือขายดี New York Times ที่สร้างความฮือฮามาแล้วทั่วโลก

สอนโดย ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล (ดร.ปัง)

นักจิตวิทยาและวิทยากรที่ได้รับการรับรองเพียงคนเดียวในประเทศไทย

จาก Bill Burnett และ Dave Evans แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

No Comments

    Leave a Reply