วิธีใช้เครื่องมือบริหารงานให้ได้งาน

Jul 30, 2020 1 min read
วิธีใช้เครื่องมือบริหารงานให้ได้งาน

In Summary

  • วิธีใช้เครื่องมือบริหารงานให้ได้งาน จาก SHiFT Your Future Live วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนตอนที่ 10
  • แขกรับเชิญ​ สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ Managing Partner ของ Magnetolabs & Content Shifu
  • ดำเนินรายการโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future

วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP10: วิธีใช้เครื่องมือบริหารงานให้ได้งาน

ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมากมายเกิดขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในทุกด้านของชีวิตเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทำงาน เราสามารถจัดระเบียบแต่ละโปรเจกต์ได้ใน Basecamp เก็บคลังข้อมูล และจัดการอย่างมีระบบได้ใน Notion และพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์ได้ใน Slack

แต่น่าเสียดายที่บางคนอาจยังไม่รู้จักเครื่องมือเหล่านี้ หรืออาจไม่รู้วิธีที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณ สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ Managing Partner ของ Magnetolabs & Content Shifu จึงให้เกียรติมาร่วมพูดคุย และแนะนำเราเกี่ยวกับเครื่องมือชนิดต่างๆ ใน EP สุดท้ายของรายการSHiFT Your Future Live วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

เครื่องมือแต่ละอย่างคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร ใช้งานอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะบริหารระบบทั้งหมดอย่างไรเพื่อให้งานของเรามีประสิทธิภาพ นี่คือคำถามที่คุณสิทธินันท์จะมาให้คำตอบ

เชื่อเถอะว่าหลังจากฟังไลฟ์นี้จบ ชีวิตการทำงานของคุณจะง่ายขึ้นเป็นกอง

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to SHiFT Your Future.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to SHiFT Your Future.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.