fbpx
Menu

สมัครงาน SHiFT

SHiFT เป็นแพลตฟอร์ตการศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรและคอนเทนต์ เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะอนาคต กำลังเปิดรับทีมงานที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ในหลายตำแหน่ง

ตัวอย่างหลักสูตรที่ทาง SHiFT ทำ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้สมัคร

ตัวอย่างหลักสูตรของ Shift Your Future “Designing Your Work Life” 
Step 1 of 3