ยุคโควิด ต้องคิดเรื่องเงินอย่างไร

May 13, 2020 1 min read
ยุคโควิด ต้องคิดเรื่องเงินอย่างไร

In Summary

  • ยุคโควิด ต้องคิดเรื่องเงินอย่างไร จาก SHiFT Your Future Live วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ตอนที่ 2
  • แขกรับเชิญ​ น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร “ผู้วิเคราะห์กองทุน” และ “ที่ปรึกษาด้าน Wealth management & Fintech
  • ดำเนินรายการโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future

วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP2: ยุคโควิด ต้องคิดเรื่องเงินอย่างไร

Session นี้เราจะมาพูดถึงคนที่กำลังมองหาโอกาสจากวิกฤติ คนที่กำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะอยู่ต่อไปยังไงกับปัญหาการเงินที่เผชิญอยู่ในภาวะแบบนี้

ผ่านมุมมองของ น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร “ผู้วิเคราะห์กองทุน” และ “ที่ปรึกษาด้าน Wealth management & Fintech โดยมีแนวคิดว่าการลงทุนที่ดีต้องมาจากความเข้าใจในสินทรัพย์นั้น ๆ เป็นอย่างดี

เพราะการไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าเรากำลังลงทุนกับอะไร นั่นคือการลงทุนที่เสี่ยงที่สุด

มากไปกว่านั้นใน หมอนัท ยังจะมาแชร์วิธีการวางแผนทางการเงินที่จับต้องได้ รวมไปถึงตัวอย่างของคนที่ผ่านวิกฤติมาแล้ว ว่าเค้าใช้เครื่องมืออะไรในการจัดการทางการเงิน

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to SHiFT Your Future.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to SHiFT Your Future.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.